Zakład Histologii i Embriologii

THE MAIN RESEARCH SUBJECTS
 
1) Role of metallothionein in formation, prognosis, and proceeding of the neoplastic process
2) Prognostic role of podoplanin expression in cancer associated fibroblasts in malignant diseases
3) Role of PIP prorein in breast cancer
4) Attempts to overcome multidrug resistance (MDR)
5) Effect of biopolyphenols on cytostatic-resistant cancer cells
6) Protective effect of melatonin during antracyclins intoxication
7) The role of SOX18 protein in NSCLC
8) Studies of diagnostic and prognostic value of immunocytochemical markers in cancer diseases
9) Regulation of the cultured cancer cells proliferation
10) SATB1 as a predictive-prognostic marker in NSCLC

 

 

 
MONOGRAPHIES
 
T.W. Sadler: Langman. Embriologia (red. wyd. pol. J. Malejczyk, M. Kujawa), Edra Urban & Partner, 2017

D. J. Chriego, Jr.: Histologia i embriologia jamy ustnej. Perspektywa kliniczna (red. wyd. pol. P. Włodarski), Edra Urban & Partner, 2018

Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii (red. M. Zabel),  ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia (red. M. Zabel, H. Bartel), ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (red. Maciej Zabel): Histologia: zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (ed. Maciej Zabel): Histology: exercise notebook for medicine and dentistry student. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Stevens A., Lowe F. J.: Histologia człowieka (tłum. pod red.: M. Zabel), PZWL 2000

Histologia (red. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Sobotta, Atlas histologii (tłum. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Seminaria z cytofizjologii (red. J. Kawiak i Zabel M.), Urban & Partner, Wrocław 2002

Kawiak J., Krzanowska H., Płytycz B., Zabel M. (red) Słownik biologii komórki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005

Dzięgiel P., Zabel M., Role of immunohistochemical expression of Ki-67 in adenocarcinoma of large intestine. Handbook of immunohistochemistry and in situ hybridization of human carcinomas (red. M.A. Hayat) 2006. Vol. 4, 127-134

Dzięgiel P. Biologiczne podstawy raka płuca. Rak płuca (red. J. Kołodziej i M. Marciniak), TERMEDIA Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

Paweł Surowiak.: Najczęstsze problemy estetyczne na twarzy i metody ich zwalczania. W:Medycyna estetyczna ; Alessio Redaelli, Andrzej Ignaciuk; Warszawa : Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, 2010; s.350-353 (Podręczniki medycyny estetycznej)

Ilona Iżykowska, Marek Cegielski, Piotr Dzięgiel.: Cell studies with melatonin exposed to UV light and ionizing radiation. W:Melatonin in the promotion of health ; ed. by Ronald Ross Watson; Boca Raton, FL : CRC Press, 2011 [cop.2012]; s.531-539. 2nd ed

Dzięgiel P., Puła B., Podhorska-Okołów M.: Expression of metallothionein in oral cancer (ed. Kalu U. E. Ogbureke); Rijeka: In Tech, 2012; s. 339-358

Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M, Zabel M., Melatonin as an adjuvant agent in treatment of malignant tumours. The pineal gland and melatonin: recent advances in development, imaging, disease and treatment (ed. M. Turgut, R. Kumar), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012  

 
LABORATORIES

histological
 
TEM
 
cell culture II


 
immunohisto- and immunocytochemical

molecular biology