Zakład Histologii i Embriologii

TEMATY BADAŃ

1) Rola metalotionein w powstawaniu, rokowaniu i przebiegu procesu nowotworowego
2) Rola ekspresji receptorów melatoniny w różnych typach nowotworów złośliwych człowieka
3) Badania wartości diagnostycznej i prognostycznej markerów immunocytochemicznych w chorobach nowotworowych
4) Rola białka PIP w raku gruczołu piersiowego
5) Badania oporności wielolekowej na cytostatyki w chorobach nowotworowych
6) Badania nad wpływem biopolifenoli na komórki nowotworowe oporne na działanie cytostatyków
7) Rola SOX18 w niedrobnokomórkowym raku płuc
8) Badanie mechanizmów proliferacji hodowanych komórek nowotworowych
9) SATB1 jako marker predykcyjno - prognostyczny w niedrobnokomórkowym raku płuc
 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU HISTOLOGII I EMBRIOLOGII w latach 2015-2019

 


PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE

T.W. Sadler: Langman. Embriologia (red. wyd. pol. J. Malejczyk, M. Kujawa), Edra Urban & Partner, 2017

D. J. Chriego, Jr.: Histologia i embriologia jamy ustnej. Perspektywa kliniczna (red. wyd. pol. P. Włodarski), Edra Urban & Partner, 2018

Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii (red. M. Zabel),  ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia (red. M. Zabel, H. Bartel), ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (red. Maciej Zabel): Histologia: zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (ed. Maciej Zabel): Histology: exercise notebook for medicine and dentistry student. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Stevens A., Lowe F. J.: Histologia człowieka (tłum. pod red.: M. Zabel), PZWL 2000

Histologia (red. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Sobotta, Atlas histologii (tłum. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Seminaria z cytofizjologii (red. J. Kawiak i Zabel M.), Urban & Partner, Wrocław 2002

Kawiak J., Krzanowska H., Płytycz B., Zabel M. (red) Słownik biologii komórki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005

Dzięgiel P., Zabel M., Role of immunohistochemical expression of Ki-67 in adenocarcinoma of large intestine. Handbook of immunohistochemistry and in situ hybridization of human carcinomas (red. M.A. Hayat) 2006. Vol. 4, 127-134

Dzięgiel P. Biologiczne podstawy raka płuca. Rak płuca (red. J. Kołodziej i M. Marciniak), TERMEDIA Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

Paweł Surowiak.: Najczęstsze problemy estetyczne na twarzy i metody ich zwalczania. W:Medycyna estetyczna ; Alessio Redaelli, Andrzej Ignaciuk; Warszawa : Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, 2010; s.350-353 (Podręczniki medycyny estetycznej)

Ilona Iżykowska, Marek Cegielski, Piotr Dzięgiel.: Cell studies with melatonin exposed to UV light and ionizing radiation. W:Melatonin in the promotion of health ; ed. by Ronald Ross Watson; Boca Raton, FL : CRC Press, 2011 [cop.2012]; s.531-539. 2nd ed

Dzięgiel P., Puła B., Podhorska-Okołów M.: Expression of metallothionein in oral cancer (ed. Kalu U. E. Ogbureke); Rijeka: In Tech, 2012; s. 339-358

Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M, Zabel M., Melatonin as an adjuvant agent in treatment of malignant tumours. The pineal gland and melatonin: recent advances in development, imaging, disease and treatment (ed. M. Turgut, R. Kumar), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012
 
 
 
PRACOWNIE BADAWCZE

histologiczna

mikroskopii elektronowej

hodowli komórkowej IIimmunohisto- i immunocytochemiibiologii molekularnej


 


strona główna